Domov / ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
Kategórie
Značky
Články
  Pripojenie k Facebooku
  Prihlásiť sa
  Novinky

  ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

  Rozpor s kúpnou zmluvou a právo Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy


  V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. 
  Na tovar poskytujeme záručnú dobu danú zákonom Slovenskej republiky. Tovar uzavretý v ochrannom obale (napr.: bio kozmetika), má záruku cca 6 mesiacov a tovar spadá do kategórie “tovar uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov” a tým pádom nie je možné odstúpiť od zmluvy. Ostatné potraviny s vyznačeným dátumom spotreby je možné reklamovať aj neskôr, do dátumu vyznačenej spotreby. 

  Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V takom prípade spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho a najlepšie písomne uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí. Upozorňujeme, že peniaze nie je možné vrátiť v hotovosti v sídle spoločnosti. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty. V osobitných prípadoch môže byť s prihliadnutím na okolnosti predĺžená lehota vrátenia, nie však dlhšie ako 30 dní od doručenia.
  Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je dobre možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci spotrebiteľovi v takom prípade vracia iba takto zníženú kúpnu cenu.
  Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, predávajúci naviac započíta svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru, teda náklady na kuriéra, ktorý vrátený tovar osobne prevzal z rúk kupujúceho a doručil balík do skladu.
  Právo na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ nemá, v prípade zmlúv:
  Špecifické podmienky platia podľa zákona pri reklamácii tovaru podliehajúcemu rýchlej skaze. Tento typ tovaru by ste mali vrátiť alebo reklamovať neodkladne a najneskôr nasledujúci deň po kúpe.
  Tovar uzavretý v ochrannom obale (napr.: bio kozmetika), má záruku cca 6 mesiacov a tovar spadá do kategórie “tovar uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov” a tým pádom nie je možné odstúpiť od zmluvy. Ostatný tovar s vyznačeným dátumom spotreby je možné reklamovať aj neskôr, do dátumu vyznačenej spotreby. 

  Ako postupovať pri vrátení tovaru:
  Tovar, ktorý chcete vrátiť, nezasielajte na adresu sídla firmy a ani neposielajte tovar poštou na dobierku. Nižšie uvádzame adresu, kam môžete zasiealať tovar pri ostúpení od zmluvy. V prípade reklamácií po tovar zašleme externého kuriéra,  ktorý osobne od Vás prevezme vrátený tovar.
  Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. 
  Peniaze vám budú vrátené výhradne na bankový účet výhradne v IBAN formáte a to zvyčajne do 5 pracovných dní od obdržania zásielky. Nezabudnite zaslať emailom číslo účtu vo formáte IBAN, na ktorý ma byť zaslaná vrátená suma za tovar. V prípade vrátenia tovaru bude suma znížená o prepravné náklady.
  Toto zníženie vrátenej sumy neplatí v prípade reklamovaní tovaru a jeho následného zasielania. 

  Akonáhle budete vedieť kedy a kde zásielku budeme môcť vyzdvihnúť, kontaktujte nás.

  Kontaktné adresa na vrátenie tovaru: 
  Austria Point s.r.o.
  Bojnícka 18
  83104 Bratislava
  Mobil: +421 918 894 973

  Firma: Austria Point, s. r. o.
  IČO: 50337939
  Adresa: Seberíniho 1
  82104 Bratislava
  Slovenská republika
  ODSTÚPENIE OD ZMLUVY - TOVAR ZAKÚPENÝ CEZ INTERNET
   *
   *
   *
  Predmet:   ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
   *
   *
  na internetovom obchode www.myaustria.sk
   *
   *
  captchaZobraziť iný kód
   *
  Prosím vyplňte všetky polia označené: *.


  Po odoslaní Vám príde kópie tohto formulára na Váš email.

   

  Prihláste sa na odber Noviniek a získajte zľavu 5%.

  Po prijatí Vášho emailu Vám zašleme zľavový kupón s trvaním platnosti.  Značky

   


  VŠETKY ZNAČKY