Domov / Bezpečnostné informácie
Kategórie
Značky
Články
  Pripojenie k Facebooku
  Prihlásiť sa
  Novinky

  Bezpečnostné informácie

  Spoločnosť Austria Point s.r.o. uchováva a spracúva zákazníkom poskytnuté osobné údaje v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako vyplýva zo zmien o doplnení vykonaných zákonom č. 84/2014 Z.z.. Osobné údaje sa uchovávajú a spracúvajú za účelom naplnenia zmluvy medzi Predávajúcim, t.j. Austria Point s.r.o. a Zákazníkom. Zhromažďované a spracúvané údaje pri fyzickej osobe sú nasledovné: meno a priezvisko, telefónne číslo, e-mail, doručovacia adresa. Zhromažďované a spracúvané údaje pri právnickej osobe sú nasledovné: meno a priezvisko objednávateľa, telefónne číslo, e-mail, doručovacia adresa, obchodné meno, adresa sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ/IČDPH. Všetky údaje môže spotrebiteľ aktualizovať a meniť po prihlásení do e-shopu. Austria point s.r.o. sa zaväzuje, že neposkytne osobné údaje spotrebiteľa a ani žiadne ďalšie informácie o zákazníkovi tretej strane. Austria point s.r.o. sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi spotrebiteľa zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Zákazník udeľuje spoločnosti Austria point s.r.o. súhlas (na dobu určitú do splnenia účelu) na spracovanie osobných údajov spotrebiteľa. Súhlas so spracovaním osobných údajov je možné odvolať a to písomne, zaslaným e-mailu na kontaktný e- mail e-shopu spoločnosti Austria Point s.r.o.. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu zákazníka predávajúcemu.

  Spoločnosť Austria Point s.r.o. týmto oznamuje kupujúcemu, že zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“) predávajúci ako prevádzkovateľ bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie  kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

  Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. e) bod 3 a bod 4 ZnOOÚ pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho sa predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté nasledovným tretím stranám, teda dopravným spoločnostiam:

  GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., IČO: 36624942, so sídlom Budča 1039, 962 33 Budča, zapísaná v ORSR OS Banská Bystrica, odd.: Sro, vl.č. 9084/S.

  ReMax Courier Service, spol. s r.o., IČO: 35825456, so sídlom Letisko M. R. Štefánika, Cargo zóna, vstup č. 10, 823 12 Bratislava, zapísaná v ORSR OS Bratislava I, odd. Sro, vl.č.25438/B.

  Zásielkovňa s.r.o., IČO: 48136999, so sídlom Šustekova 3697/49, 851 04 Bratislava, zapísaná v ORSR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 105158/B.

  Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s., IČO: 35792281, so sídlom Stará Vajnorská 9, 831 04  Bratislava, zapísaná v ORSR OS Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 2503/B.

  Slovenská pošta, a.s., IČO: 36631124, so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99  Banská Bystrica, zapísaná v ORSR OS Banská Bystrica, oddiel.: Sa, vložka číslo: 803/S.


  Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, subjekt má právo k ich prístupu a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

  Prihláste sa na odber Noviniek a získajte zľavu 5%.

  Po prijatí Vášho emailu Vám zašleme zľavový kupón s trvaním platnosti.  Značky

   


  VŠETKY ZNAČKY