Kategórie
 
 
 
 
 

RAID sprej proti hmyzu 400 ml

Raid sprej na hmyz. Účinkuje dokonca aj na voľným okom neviditeľný hmyz s rýchlym účinkom.
Produktové číslo: 5000204641691
Kód produktu:00348
Výrobca:Raid
Rakúsky výrobok
Raid
Dodacia lehota
Na sklade: 3
Dodacia lehota: Tovar na sklade
Vaša cena: 5,90€
Cena za 1 ml: 0,01 € s DPH

Popis produktu

Použitie :

 • Nádobu pred každým použitím potriasť.
 • Pred postrekom zatvorte dvere a okná.
 • Pri postreku držte aerosólovú nádobu kolmo a stlačte tlačidlo pre postrek. Nestriekajte smerom do tváre.
 • So sprejom Raid proti hmyzu nie je nutné striekať priamo na lietajúci hmyz, keďže poprašok hmly účinkuje okamžite.
 • V miestnosti o priemernej veľkosti (asi 30m3) je dĺžka postreku približne 8-10 sek. Striekajte rovnomerne po celej ploche.
 • Nestriekajte na tapety, zachovajte si odstup min. 1 m od predmetov a stien.
 • Po postreku miestnosť opustite a zatvorte na 15 minút. Následne miestnosť dôkladne vyvetrajte (15-20 Min.).
 • Pre rýchly účinok nastriekajte priamo na hmyz zo vzdialenosti 0,5 m.
 • Nestriekajte na osie hniezdo.
 • Pre overenie znesiteľnosti materiálu otestujte  produkt na nebadateľnom mieste.

Zloženie :

 • Aerosól obsahuje 1 R-trans Phenothrin 0,125g/100 g, Prallethrin  0,1g/100g, N-57798.

Upozornenie :

 • Extrémne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom. Pri zahriatí môže vybuchnúť.
 • Veľmi jedovaté pre vodné organizmy s dlhodobým účinkom.
 • Uchovávať mimo dosahu detí.
 • V prípade potreby lekárskej pomoci uchovať obal a štítok výrobku.
 • PRI KONTAKTE S OČAMI: Niekoľko minúť oči opatrne vyplachovať vodou. V prípade potreby podľa možnosti odstrániť kontaktné šošovky. Ďalej vyplachovať.
 • Chrániť pred slnečným žiarením. Nevystavovať teplote vyššej ako 50 °C.
 • Uchovávať mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčiť.
 • Nestriekať proti otvorenému ohňu alebo iným zdrojom zapálenia.
 • Neprepichovať ani nepodpaľovať, ani po spotrebovaní.
 • Nevdychujte aerosól.
 • Po použití si dôkladne umyte ruky.
 • Opakovaný kontakt môže viesť ku krehkej alebo popraskanej pokožke.
 • Riaďte sa návodom na použitie.
 • Nestriekajte na ľudí či zvieratá. Terária, akvária, klietky na zvieratá pred použitím odstráňte, alebo prikryte. Ventiláciu akvária pred použitím vypnite.
 • Nestriekať na tapety. Zachovať odstup min. 1 meter od okolitých predmetov.
 • Potraviny alebo predmety, ktoré prichádzajú do kontaktu s potravinami, pred použitím odstráňte, alebo prikryte. Uchovávajte mimo potravín, nápojov a krmív.
 • Elektrické spotrebiče pred použitím odpojte.
 • Používajte len v dobre vetraných priestoroch.
 • Nádoby odhoďte do zbernej nádoby na hodnotné látky len po úplnom vyprázdnení. Čiastočne prázdne nádoby odhoďte do zbernej nádoby na problémový odpad.

Úplná účinnosť do: pozri spodok nádoby.

Parametre
Krajina nákupu:Rakúsko
Rakúsky výrobok:Áno
 
 
Navštívili ste
RAID sprej proti hmyzu 400 ml
Dodacia lehota
Na sklade: 3
Dodacia lehota: Tovar na sklade

RAID sprej proti hmyzu 400 ml

5,90€
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia